LEKUA: Arkupe Kultur Etxea.

EGUNA: 2020ko uztailaren 10an.

ORDUA: 18:30etan (1. deialdia 18:00tan)

LUGAR: Casa de Cultura Arkupe.

DÍA: 10 de julio del 2020.

HORA: 18:30 horas (1ª convocatoria a las 18:00)

GAI ZERRENDA

1. Aurreko Batzarreko aktaren onarpena.

2. 2019-20 denboraldiaren berri ematea.

3. 2019-20 diru kontuen berri ematea.

4. 2020-21 denboraldiaren aurkezpena.

5. 2020-21 diru kontuen onarpena.

6. Proposamenak, eskaerak eta galderak.

ORDEN EL DÍA

1. Aprobación del acta de la anterior Asamblea

2. Balance de la temporada 2019-20

3. Balance económico de la temporada 2019-20

4.  Presentación de la temporada 2020-21

5. Aprobación del presupuesto para la temporada 2020-21

6. Propuestas, ruegos y preguntas

UDAko Zuzendaritza Batzordea
Junta Directiva de la UDA